ciljevi
S.M.A.R.T. ciljevi
16/12/2015
Motivacija
26/01/2016
Prikaži sve

Zašto su vizija i misija važne u poslovanju

vizija

Vizija i misija – imate ih sigurno

Kada ste pokretali svoj biznis, sigurno ste u glavi imali manje ili više definiranu sliku što želite raditi i kamo želite stići. Sigurno ste, barem okvirno, znali kojim se stvarima želite baviti a kojima ne, što vam je bitno a što nije, s kim želite surađivati i kome prodavati.

Ako jeste, onda ste dobrim dijelom već definirali viziju i misiju svoje firme. Ono što trebate napraviti kao idući korak, jest staviti to na papir. Zašto?

Prvo, zato što će vas to natjerati da natuknice i sličice prevedete u konkretne i koncizne rečenice, čime ćete sebi razjasniti stvari za koje niste bili niti svjesni da nisu definirane do kraja, ili uvidjeti da vam nešto nedostaje.

Drugo, zato što viziju i misiju firme treba podijeliti sa svim zaposlenicima; ako ne znaju što, kako i zašto radite, neće moći svoj rad i ponašanje uskladiti s ciljevima firme niti dati kvalitetan doprinos njihovom ostvarenju .

Treće, jer sve što ćete raditi unutar te firme u budućnosti, od regrutiranja, obuke i odnosa sa zaposlenicima, preko cijele marketing strategije i aktivnosti, do komunikacije s kupcima i partnerima, mora biti u skladu s definiranom vizijom i misijom. I samo kad je to tako, one imaju smisla, a vi osiguravate da ne skrećete s puta.

 Što je VIZIJA i kako ju definirati?

VIZIJA …

  • je inspirativna izjava koja definira smjer u kojem se firma želi razvijati. Ono čemu težimo, o čemu sanjamo. Razlog zašto smo ovdje
  • Gledamo u budućnost od cca 5-10 godina
  • Vizija se neće mijenjati zbog promijenjenih uvjeta na tržištu, novih trendova, drugačije konkurencije, itd, itd. Vizija se neće mijenjati NIKADA, osim ako ne pređemo u potpuno novo područje poslovanja
  • Vizija mora biti jednostavna, razumljiva svima, uzbudljiva, biti realna ali istovremeno predstavljati izazov. Osobno glasam za što kraće formulacije, jer vas tjeraju da jasno definirate što želite biti, jer su razumljivije i lakše se pamti

Što je MISIJA i kako ju definirati?

MISIJA…

  • predstavlja način na koji ćemo ostvariti viziju
  • pomaže izradi strateškog plana kojeg je dio, potiče nas da razmišljamo o djelokrugu našeg poslovanja, predstavlja osnovu za definiranje ciljeva i donošenje odluka
  • dok je vizija ‘fiksna’, ‘misija’ se može u određenim uvjetima mijenjati

Ako već imate svoju viziju i misiju, pogledajte ih još jednom i procijenite odražavaju li savršeno ono što i kako želite raditi. Ako ih nemate, pokušajte ih sastaviti. I nemojte ih zaboraviti podijeliti sa svojim timom!

Ispuni anketu